top of page

Målgruppe

Retrætet er for kvinder som ønsker at fordybe sig i et selvkærligt forhold i et trygt fællesskab i forbundethed med naturen.

 

Du har stiftet bekendtskab med enten meditation, mindfulness eller selv-medfølelse fra terapi eller kurser, men behøver ikke at have en lang erfaring med nogen af delene.

Du ønsker at fordybe og udvikle et kærligt forhold til dig selv og har en længsel efter at leve mere cyklisk forbundet med naturen.

Grupperne kan være til særlig gavn for dig, der til dagligt arbejder professionelt med at hjælpe andre (psykologer, læger, sygeplejersker, undervisere med flere). Dette gælder også, hvis du står i krævende omsorgsroller i dit privatliv fx som pårørende eller i et forældreskab, der kræver noget særligt af dig. Retræterne er en mulighed for tage hånd om udmattelse, udbrændthed og relations-træthed, der kan knytte sig til omsorgsrollen, når den er under pres.

Retræterne forudsætter, at du er i generel personlig balance.

Retræterne kan også være gavnlige som et led i rehabilitering efter stress, depression eller udbrændthed, så længe du ikke er i den akutte fase i de tilstande eller du pt. er ramt af anden alvorlig psykisk lidelse samt står i akut krise og tab. Disse tilstande kræver tilpasset terapeutisk støtte og behandling, hvilket ikke kan tilbydes i gruppen. Skriv til mig, hvis du har brug for terapeutisk hjælp eller en viderehenvisning eller blot er i tvivl, om det er nu eller senere, du skal på retræte.

Retrætet er 100 % alkoholfrit

Retrætet er LGBT+ - venligt

unnamed (7).jpg
unnamed (1).jpg

Hvad er Mindful Selv-medfølelse?

I Mindfulness spørger vi os selv "hvad lægger jeg mærke til i dette øjeblik?". I Selv-medfølelse spørger vi os selv "hvad har jeg brug for i dette øjeblik?". Mindful Selv-medfølelse er således evnen til at give dig selv det, du har brug for - nu og her i et smertefuldt øjeblik.

Mindful Selv-medfølelse består af tre dele, der ikke kan adskilles, og som til sammen hjælper os til at berolige og styrke os selv, når vi møder smerte og modgang i livet.

Mindfulness

- at tillade ubehagelige oplevelser, som de er, uden at fordømme, analysere eller fornægte dem

- at møde vores indre oplevelser med åbenhed, nysgerrighed og ikke-stræben

Mindfulness er forudsætningen for, at vi kan give os selv det, vi har brug for. Mindfulness handler nemlig om at observere, hvad der sker i øjeblikket og at registrere følelser og tanker, som de er, uden at vurdere eller undertrykke dem. Først når vi har tilladt at mærke det smertefulde her og nu, kan vi respondere med venlighed og medfølelse. Mindfulness er således første skridt til Selv-medfølelse . 

Kærlig venlighed over for sig selv

- at være god ved sig selv

- at ville sig selv det godt

- at aktivt trøste og berolige sig selv 

Kærlig venlighed betyder at møde sig selv med varme, forståelse, støtte og omsorg frem for selvkritik, nedvurderinger, krav eller foragt. Vi handler aktivt for at lindre, trøste og berolige os selv på baggrund af spørgsmålet "Hvad har jeg brug for lige nu?".

Fælles menneskelighed

- viden om at vi alle lider, og at det blandt andet er det, der forbinder alle levende væsener

- viden om at fysisk såvel som psykisk smerte er normalt og uundgåeligt

- viden om, at du ikke er alene i din smerte

Fælles menneskelighed handler om at erkende, at vi alle deler det samme eksistentielle livsvilkår, nemlig at vi hver og én kommer til at opleve fysisk og psykisk smerte gennem livet. Vi forstår, at oplevelsen af at være uperfekt er en del af det at være menneske. Når vi mærker noget smertefuldt, kan vi minde os selv om, at denne oplevelse er fælles menneskelig. Det minimerer følelsen af at være offer, anderledes, forkert og alene. Det modvirker den sociale og følelsesmæssige isolation, som er en af de største kilder til lidelse for os mennesker.

MSC er ikke vejen til et lidelsesfrit liv, men en kraftfuldt og blid vej til at være sammen med den lidelse, der er et vilkår i ethvert menneskes liv.

 

På den måde kan lidelse lindres, forstås og nogle gange blot bæres kærligt, mens den står på.  

bottom of page