top of page

Generelt om mine retræter

Mange oplever en stor længsel efter at leve i større forbundethed og resonans. På retræter i samspil med årstiden undersøger vi forbundethed og resonans på tre planer. Indadtil til dig selv, udadtil med hinanden i gruppen og i samspil med naturen omkring os.

 

Indadtil får du mulighed for at tage dig kærligt af de dele af dig, der trænger til det – det kan være udmattede dele, glemte dele, vrede, skamfulde, glædesfyldte eller triste dele. Det kan også være dele, der kommer frem så snart, der bliver plads - dele du endnu ikke kender.

 

I gruppen undersøger vi tryg kontakt og forbundethed med hinanden. Vi mediterer sammen, spiser sammen og er stille sammen. Du er i din egen proces med dig selv, men du er ikke alene. Vi er fælles om ønsket og ansvaret om at skabe forbundethed og kontakt udadtil med hinanden.

 

I samspil med naturen det store rum omkring os, findes der en mulighed for forbundethed og resonans, der er ordløs, uendelig rummelig og tilmed meget sanselig. I et åbent nærvær med naturen kan du opleve, at der et større rum, du kan læne dig ind i. Årstiderne tilbyder særlige stemninger, farver og tempi, der i det indre arbejde kan hjælpe dig med at forbinde dig til de temaer i dit liv, som årstiderne symboliserer. Hver årstid rummer gaver og du kan altid finde hjælp, læring og vejledning her.

 

Når vi lader årstidernes cyklus guide os ind i et kærligt forhold med os selv og hinanden, så imødekommer vi længslen og får kontakt til en visdom og et nærvær, der nemt går tabt i et presset hverdagsliv, der er indlejret i en lineær, materialistisk og præstationsorienteret kultur.

"Resonance reveals the deep reality that we are a part of a larger whole  ... that we are created by the ongoing dance within, between and among us"

- Daniel Siegel.

Når man tager på et retræte med en intention om at skabe dybere resonans og forbundethed kan der ske det, at man oplever adskilthed og dissonans eller anden smerte. Dette er ubehageligt, men det er en del af rejsen, og selvom det vækker ubehag, må du besøge og undersøge de steder i dig nysgerrigt, når de dukker op. De dele af dig kalder på din kærlige kontakt, og min erfaring er, at hvis du møder dem kærligt og nysgerrigt, så vil de vise dig vejen hjem til det, du længes efter. Selv-medfølelse starter lige dér, hvor noget er svært.

 

At tage på retræte kan også betyde, at de processer, der sættes i gang vil kræve din fortsatte opmærksomhed og dit selvansvar efter retrætet, så processerne bliver reelt forandrende og hjælpsomme i dit liv.

Se praktisk information gældende alle retræter nedenfor:

aftensal.jpg
høst 2.jpg
bål.jpg

Praktisk information 

Hvert retræte er forskelligt i indhold og tema, men programmet er bygget på nogenlunde samme måde. Med forbehold for ændringer:

 

Fredag:

Check in kl.15.30 - 16 inkl. eftermiddagssnack

Undervisning kl. 16 -19 inkl. pause​

Middag kl. 19 - 20

Afspænding til musik

Lørdag:

Morgenmad: kl. 8 - 9

Undervisning og naturvandring: kl. 9 -13

Frokost: kl. 13

Ubunden tid til dig selv: 13.30  - 16 inkl. snack

Undervisning: 16 -19

Middag: kl.19 - 20

Aftenbål

Søndag:

Morgenmad kl. 9 -10

Ubunden tid  kl. 10 - 13

Frokost: kl.13

Undervisning: kl. 13.30  - 16 inkl. snack

Afslutning og farvel kl. 16 - 17.00

Al maden vegetarisk og er uden mælkeprodukter (bortset fra ost, æg og skyr på morgenbordet)  

Læs forretningsbetingelser her 

Anbefaling

Forløbet har for mig været en oase. Det har først og fremmest været en fantastisk pause i en travl hverdag. Det var en skøn tid fyldt med nærvær og god læring. I den oase har jeg fået inspiration og stor støtte fra Signe til bl.a. at lære at drage omsorg for mig selv, mærke kærlighed til mig selv og mine medmennesker. Det var en oase, hvor jeg kunne kigge indad og komme i kontakt med den kraft, der er indeni mig selv, og jeg blev jeg tændt.  jeg fik mulighed for at komme i kontakt med mig selv, med hjælp af meditation, refleksion, stilhed og gode øvelser. Af hjertet TAK 

Kvinde

Specialpædagogisk vejleder i PPR

bottom of page